Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Markedsforholdene endrer seg

Fri varetilgang gjorde publikum mer kvalitetsbevisste.

Markedsforholdene endrer seg

Nærmest over natten ble det kjøpers marked, noe som gjorde salgsarbeidet mer utfordrende. Kravene til kvalitet ble høyere, samtidig som marginene ble mindre.

For å imøtekomme markedsforholdene ble det opprettet en ny driftsmodell. Alle avdelingene ble selvstendige enheter med ansvar for egne økonomiske resultater. Det ble blant annet oppført et nytt hovedanlegg i Trondheim, og verdens nordligste bananmodneri så dagens lys i Tromsø.

Omstruktureringen var helt nødvendig. Konkurransen tilspisset seg, blant annet fordi Gartnerhallen kom sterkere inn på markedet, både på norske og importerte produkter.

De endrede markedsforholdene krevde ny tilpasning. Nå var det ikke bare konkurranse om kundene, men selskapet måtte også konkurrere om å få leveranser av norske produkter.