Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Økt konkurranse krevde kompetanseheving

Det ble særlig viktig i landbrukssektoren.

Økt konkurranse krevde kompetanseheving

Satsning på kompetanseheving stod sterkt i årene som fulgte.

Særlig viktig ble det landbrukssektoren, slik at de kunne fungere som rådgivere og sparringspartnere for produsentene.

Virksomheten skjøt fart igjen.

Salgs- og distribusjonsapparatet ble derfor lagt om.

Stadig mer av salget foregikk per telefon og ved ren distribusjon. I tråd med utviklingen ble salgsapparatet supplert med konsulenter, slik at kundenes frukt- og grøntavdelinger fikk bedre service.

Utover 70- og 80-årene var selskapets rammebetingelser i stadig større grad preget av landbrukspolitikken. Deltakelse i organisasjonsvirksomhet var avgjørende for å sikre markedstilgang, og selskapet la ned en betydelig innsats for å hindre forsøk på monopolisering av primærleddet på frukt, grønnsaker og poteter.

Byggevirksomheten var også betydelig i 70-årene. Avdelingen i Kristiansand fikk oppført et nytt og moderne anlegg i 1975, samtidig som et nytt administrasjons- og lagerbygg ble innviet i Bergen i 1976.