Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Fra Chr. Matthiessen AS til BAMA

Navneendring og storstilt norsk-satsing.

Fra Chr. Matthiessen AS til BAMA

En viktig endring i markedstilpasningen var oppbygningen av en egen sektor for norske produkter.

Målet var ambisiøst. Selskapet skulle bli selvforsynt på norske produkter.

Det førte til et utstrakt samarbeid med en stadig større gruppe produsenter som ikke var tilsluttet produsentsamvirket.

I 1986 ble det besluttet å iverksette en større satsing på norsk-sektoren, og BAMA Grønt ble etablert. Produktene ble markedsført under varemerket "Prima Norsk". 

En annen milepæl i dette ti-året var da «Chr. Matthiessen AS» endret navn til "BAMA". Navnet spiller på de to første bokstavene i hvert av hans kallenavn, Banan- Matthissen.

For første gang i historien fikk selskapet også eksterne eiere. Først Joh. Johannsson, og deretter Køff Nord AS (senere Hakon Gruppen).

Dagens eiere er NorgesGruppen ASA (45,5 %), familien Nergaard gjennom selskapet AS Banan (34,6 %), Rema Industrier AS (19,8 %) og selskapet Macase AS (1 %). Ingen har majoritet i selskapet, og BAMA er en selvstendig aktør.