Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Store endringer i markedet

BAMA befestet sin posisjon som Norges ledende på frukt og grønt.

Store endringer i markedet

På 90-tallet endret markedsføringsfaget seg betydelig, ved muligheten til en mer direkte kommunikasjon med sisteledds-forbruker.

Det påvirket også utformingen av kampanjer og aktiviteter i butikk.

BAMA konkurrerte både om distribusjon og kunder i dagligvare- og storkjøkkenmarkedet. Det førte til kontinuerlige krav om effektivisering og økt produktivitet i alle ledd.

Målsettingen var da som nå, å bringe kvalitetsvarer fra jord til bord – altså fra produsentens åker via samarbeidspartnere til forbrukernes kjøkkenbenk til lavest mulig kost, sett fra et økonomisk og miljømessig perspektiv.

I 1996 startet BAMA sin industrivirksomhet. Daværende landbruksminister Gunhild Øyangen var tilstede ved den høytidelige åpningen av fabrikken i Lier ved Drammen. Her startet produksjon av salater i forbrukerpakninger.

Våren 1998 skjedde det store endringer i markedet. Gartnerhallens funksjon som grossist og importør opphørte, og produsentene i BAMA Grønt gikk kollektivt inn i Gartnerhallen. Produsentorganisasjonen fikk navnet A.L. Gartnerhallen.

En omfattende samarbeidsavtale ble inngått, der BAMA fikk ansvaret for grossistvirksomhet og distribusjon av produkter til BAMAs kjedekunder innenfor dagligvare- og storkjøkkensektoren.

Bransjen startet med dette langsiktig planlegging og satsing på norsk frukt og grønt.  Forutsigbarhet for grønt-produsentene i Norge skapte en satsing som har bidratt til vekst på alle varegrupper. Den nye modellen skapte nye og effektive verdikjedeløsninger og kraftig økt forbruk.