Bama

Internasjonal virksomhet

BAMA International omfatter hel- og deleide selskaper i Europa. Dette gjelder Nature’s Management B.V, (eksotisk frukt og grønt), Nordic Lunch AB i Sverige (påsmurte produkter til service- og dagligvare) og Artic Spòlkâ Zo.O i Polen (fersk frukt og grønt). Selskapene har forskjellige satsingsområder og inngår i BAMAs systemer på ulike måter.