Bama

Våre hovedmål

BAMA skal være og oppleves som den beste leverandør og samarbeidspartner for våre kunder.

  • BAMA skal være en vekstdriver i det norske markedet.
  • BAMA skal levere produkter til sine kunder basert på en total kvalitetstenkning i alle ledd av verdikjeden, og inneha en unik kunnskap om leverandører og vareforsyning.
  • BAMA skal ta en samfunnsposisjon i det norske markedet som bidrar til økt fokus på sunt kosthold og fysisk aktivitet.
  • BAMA skal være pådriver og foregangsbedrift for bærekraftig utvikling innen miljø og sosialt ansvar innenfor selskapets produktområder.