Bama

Våre hovedmål

BAMA skal være og oppleves som den beste leverandør og samarbeidspartner for våre kunder.

  • BAMA skal være en vekstdriver i det norske markedet.
  • BAMA skal levere produkter til sine kunder basert på en total kvalitetstenkning i alle ledd av verdikjeden, og inneha en unik kunnskap om leverandører og vareforsyning.
  • BAMA skal ta en samfunnsposisjon i det norske markedet der vi setter søkelys på sunt kosthold og fysisk aktivitet
  • BAMA skal tilby de mest bærekraftige produktene gjennom ansvarlig grønn vekst, til beste for produsenter, ansatte, lokalsamfunn, kunder og miljø.