Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Kjøs, Erik

Løten

Med i underkant av 400 dekar dyrket mark er Haukstad en middels stor hedmarksgård. Her dyrkes det i dag bygg, rips og poteter. På grunn av Furas usikre vannføring ble det bygd en vanningsdam som sto ferdig i 1998. De tre gårdene Grimset, Skramstad Vestre og Haukstad har bygd Hunnbet-tjernet i fellesskap.