Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ihla Samdrift DA v/Audun Holmen

Lier

Ihla gård finner du i Lier og ble ryddet i folkevandringstiden (400–600 e.Kr.). Den har vært i samme eie siden 1850 og blir i dag drevet av Audun Holmen, som tok over ansvaret for begge gårdene som hører inn under Ihla, i 2005. Ihla Samdrift består av eierne av de to gårdene. Jordsmonnet her er av marin leire, elveavsetninger (sandholdig) og noe moreneavsetninger. Dette er jordtyper som er veldig gunstig for dyrking av grønnsaker. Lierdalen har et godt klima i de sørvendte dalsidene og lange tradisjoner for dyrking av grønnsaker. Sammen med jordsmonnet gir det meget gode forutsetninger for dyrking av grønnsaker, frukt og bær.