Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Galta, Kjell

Rennesøy

Kjell Galta møter vi på Galta gård som ligger på Galta i Rennesøy. Han overtok denne gården i 2008 etter sin far. Totalt har det vært fire generasjoner fra hans slekt som har holdt til her. Kjells jorder består av sandjord, myrjord og grusjord. Tomatene på gården vokser i drivhus så jordene går til beite og dyrking av fôr til dyrene. Galta gård ligger på et flatt område med lite fjell så tomatene får mye lys fra morgen til kveld som fører til god vekst.

Produserer