Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Sveinsvoll, Helge og Annelin

Voll

Storevollen gård, drevet av Annelin og Helge Sveinsvoll, ligger i Klepp kommune i Rogaland fylke.

Gården er fra gammel tid, og rundt år 900 ble landet inndelt i skipreider. Sveinsvoll, som ligger i den nordvestre delen av kommunen havnet i Sole skipreide. Fra middelalderen av hørte Sveinsvoll til Utstein Kloster, og betalte sin skatt og skyld til det. Utenom skatter måtte bøndene også arbeide på klostergodset under vår og høstonnene. Dette var slitsomt og tok mye av den beste tiden, hvor de skulle vært på eget bruk.

Klosteret hadde også all myndighet over folkene som bodde på bruk tilhørende klosteret, og de brukte den hardt. Skatter og skyld ble inndrevet med hard hånd. Fra gammelt av var de fleste bruk såkalte ‘’klyngetun’’, hvor 5-6 hus og en masse små fjøs og låver lå sammenfiltret tett i tett, bare med små smug i mellom. På slutten av 1700-tallet og utover mot 1800-tallet forsvant husmannsordningen og hver mann ble selveier. Bruk nr.8 ‘’Storavodl’’ tilhørte samme familie i nesten hundre år  og gikk fra far til sønn frem til Gunnar Tollefson overlot garden til datteren, Berta Marie Gunnarsdatter 18.juli 1846. Hun giftet seg med Asbjørn Asbjørnson fra Skeie. Det kan tyde på at Asbjørn ikke trivdes på Sveinsvoll. Hjemlengselen må ha tatt overhånd, for den 20.juli 1850 bytter de bruk med Torkel Hansson fra Vik. 

Siden den gang har gården gått i arv i Sveinsvoll slekten. Annelin og Helge Sveinsvoll er sjette generasjon Sveinsvoll som driver Storevollen gard. De overtok gården i 2008 av Helge Sveinsvolls foreldre. Jordsmonnet her består av siltjord og morenejord. Godt jordsmonn og et gunstig klima har stor innvirkning på produktene som blir dyrket her. Dette er med på å gi kvalitet, gode avlinger og en bærekraftig produksjon.

Produserer