Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ananas fra Costa Rica

Vi får henvendelser om bruk av plantevernmidler i ananasproduksjon fra media og forbrukere.

Ananas fra Costa Rica

BAMA importerer rundt 2300 tonn ananas hvert år, mesteparten kommer fra leverandøren vår i Costa Rica. Vi besøker plantasjene til leverandøren vår jevnlig, og var der både høsten 2021 og våren 2022. Ved slike besøk sjekker vi forholdene for arbeidstakerne som jobber med plantevernmidler.

Disse er vel ivaretatt, med gode rutiner. Vi har også god kontakt med fagforeningene på plantasjene vi kjøper fra.

En av BAMAs viktigste oppgaver er å sikre at maten vi selger er trygg. Derfor stiller vi strenge krav til leverandørene våre. De er Global Gap-sertifisert, og kvalitetssystemet opererer med strenge standarder blant annet når det kommer til forsvarlig bruk av plantevernmidler.

Slike midler brukes for å bekjempe skadegjørere som sopp og insekter– disse kan redusere avlingene og bidra til dårligere kvalitet på produktene. Noe bruk av plantevernmidler i tropiske strøk vil ofte være nødvendig, men det er strengt regulert, og vi stiller krav til at det brukes så lite som mulig.

Det er funnet svært lite rester av plantevernmidler i ananas i Norge, og det lille som er funnet utgjør ingen helsefare. Generelt er det lite rester av plantevernmidler i mat i Norge, og svært få funn over tillatt grenseverdi.

Vi jobber kontinuerlig med å sikre at virksomheten ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, og har et sterkt fokus på bærekraftig produksjon og etisk handel. Det stilles strenge krav til samtlige leverandører for å sikre best mulig ivaretakelse av miljø, arbeidsforhold og sosiale rettigheter, i tillegg til nasjonale lover og regler.

Det handles gjennom langsiktige samarbeidsavtaler med veletablerte leverandører som forplikter seg til å levere på HMS, arbeidsforhold, sosiale rettigheter og ivaretakelse av miljøet. Etter nærmere 140 år i det internasjonale markedet har vi etablert tette og gode relasjoner med dem vi handler med.

LES MER: Åpenhetsloven– en fortsettelse av BAMAs pågående arbeid