Bama

Barn, grønnsaker og kniv er trygt med klo-metoden!

Altfor mange foreldre er engstelige og tør ikke helt slippe barna til. La dem starte med å vaske grønnsakene.

Når de er litt eldre, kan de skrelle og raspe. Og når de er fem-seks år er de klare for å kutte. En riktig kniv og en porsjon tålmodighet er en god start på kjøkkenveien.

Når du skal kutte grønnsaker brukes ofte «klo-metoden» – både for å beskytte hånden, men også for å kontrollere hvor store bitene skal bli. Bøy fingrene og lag en klo.

Bøy det ytterste leddet inn og la det hvile på grønnsaken. Beveg kniven parallelt med det midterste fingerleddet når du skjærer. Pass på at grønnsakene som skal kuttes ligger stødig før du begynner å kutte. 

Og husk, en sløv kniv er farligere enn en skarp. Sløve glipper, skarpe kutter. Lær barna klo-metoden, så blir de gode hjelpere på kjøkkenet – i trygge former!