Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Miljø og bærekraft

Vi skal være en drivkraft og foregangsbedrift for det grønne skiftet. BAMAs bærekraftstrategi ligger til grunn for alt vi foretar oss og består av 23 mål som skal nås innen 2024.

Miljø og bærekraft

Dette betyr Åpenhetsloven for BAMA

BAMA jobber kontinuerlig med å sikre at virksomheten ivaretar grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold.

Vi jobber med samfunnsansvar i henhold til etiske retningslinjer hver eneste dag. Disse forplikter egne ansatte, så vel som leverandører av varer og tjenester over hele verden. Loven, som trådte i kraft 1. juli 2022, inngår derfor som en naturlig fortsettelse av BAMAs allerede pågående arbeid.  

BAMA er svært opptatt av bærekraftig produksjon og etisk handel. Derfor forplikter alle våre leverandører seg å følge «Etiske retningslinjer for BAMAs leverandører av varer og tjenester» (Code of Conduct).

Vi har jevnlig oppfølging av leverandørene gjennom besøk og risikobaserte revisjoner. 

På generelt grunnlag er dette hovedregelen for alle vi samarbeider med. Vi stiller strenge krav for å sikre best mulig ivaretakelse av miljø, arbeidsforhold og sosiale rettigheter, i tillegg til nasjonale lover og regler. Det handles gjennom langsiktige samarbeidsavtaler med veletablerte leverandører som forplikter seg til å levere på HMS, arbeidsforhold, sosiale rettigheter og ivaretakelse av miljøet. 

BAMA gjennomfører årlige risikovurderinger for alle produkter og land vi driver handel med, og disse brukes som grunnlag for aktsomhetsvurderinger. Risikokartet omfatter alle BAMAs produkter, sortert etter land. Vurderinger omfatter både forhold som får betydning for åpenhetsloven (grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold) og miljørisiko.  

BAMA er medlem av Etisk Handel Norge, og vår årsrapport til dem tilfredsstiller kravene i åpenhetsloven. 

Redusert matsvinn med 42 prosent fra 2016 til 2022 
BAMA har forpliktet seg til å halvere matsvinnet innen 2030. Vi forventer å nå målet i 2025, 5 år før tiden.  

Redusert CO2-utslipp fra transport med 13,4 prosent  
Reduksjonen gjelder i forhold til omsetning (vekt) fra 2021 til 2022.

Vi har installert solceller på taket av BAMAs hovedkontor
Dette bidrar til å nå målet om å ha egenprodusert fornybar energi ved å installere solfanger, solceller eller jordvarme. 

Nær 690 tonn til Matsentralen 
Bama har avtale med Matsentralen, som leverer ut mat til dem som trenger det mest. Tonnevis med frukt og grønt fra BAMA bidrar til å gjøre tilbudet sunnere og ferskere. 

Sparer tonnevis med plast og papp

Nye, tynnere babyleaf- og grønnsaksposer og nye esker i bølgepapp ble i fjor lansert til kunder i både dagligvare- og storkjøkkensegmentet. Resultatet er solide plast- og pappbesparelser, og økt fyllingsgrad i bilene. Posene betyr ca. 17 tonn mindre plast i året, og eskene sørger for pappbesparelser på 46 prosent, samt 379 færre vogntog på veiene.  

Vant Holdbarhetsprisen

HoldbarSjekken, som er utviklet i samarbeid med verdikjeden, vant prisen som ble delt ut av Grønt Punkt Norge i samarbeid med Matvett. Innovasjonsprosjektet er et testsystem for riktig emballasje til frukt, bær og grønnsaker, som skal bidra til best mulig holdbarhet, mindre matsvinn og redusert bruk av plast.

KUTT MATSVINN 2023_v2.jpg