Bama

Historisk resultat

Århundret ble avsluttet med et av de beste resultatene i BAMAs historie.

 I løpet av den siste tiårsperioden er omsetningen nesten firedoblet. BAMA fremstår i dag med en virksomhet som ikke bare omfatter import og engrossalg av fersk frukt, grønt og blomster, men også med en meget sterk posisjon innenfor ferskforedlede produkter.

Gjennom en rekke år har BAMA kjøpt opp eller kjøpt seg inn i flere mindre grossistene for på den måten å stå best mulig rustet rustet til å møte den økende internasjonale konkurransen som vil komme med en stadig mer globalisert verdenshandel.