Bama

Bananen 100 år

Bananer er selve grunnsteinen i selskapet og ble starten på en viktig del av nyere norsk historie.

Bananer ble også historien om en av de første norske merkevarene.  De er fremdeles en viktig del av virksomheten, men utgjør i dag kun 10 prosent av omsetningen, samtidig som det er Norges mest spiste frukt.  I jubileumsåret forsynte BAMA det norske folk med 200 millioner bananer.

Nettopp det er betegnende for den utviklingsprosessen som har pågått gjennom selskapets mer enn 120-årige historie. BAMA møter stadig nye utfordringer, og nøkkelen for å løse disse er tilpasningsdyktighet og endringsvilje.