Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Gjenbruk, sortering og materialgjenvinning

Det er viktig at alle kildesorterer. Først da kan emballasjen inngå i et sirkulært kretsløp.

Gjenbruk, sortering og materialgjenvinning

For at materialene som er brukt i emballasjen skal kunne utnyttes best mulig, må emballasjen enten brukes på nytt eller materialgjenvinnes. Derfor er det veldig viktig med korrekt kildesortering.

Vi har noen systemer for gjenbruk, som IFCO-plastkassene. Disse er det pant på, de samles inn fra butikker og distribusjonsavdelinger og blir vasket og gjenbrukt. Vi jobber for å få flere slike gjenbruksløsninger som BAMA kan bruke. Med andre ord ønsker vi en enda bedre sirkulærøkonomi. 

BAMA sørger for å velge gjenvinnbare materialer der det går, designe emballasje for gjenvinning og merke tydelig hvordan emballasjen skal kildesorteres. Vi har tatt i bruk en ny, nordisk sorteringsmerking, med tekst og tydelige symboler. Symbolene har farger som skal samsvare med avfallsbeholdere og containere, og planen er at dette skal bli likt over hele Norden. Slik får vi fram vårt sorteringsbudskap skikkelig.

For å få vår emballasje inn i et sirkulært løp, er vi avhengige av at alle gjør sitt, som å samle inn og sortere riktig.

BAMAs mål er å ha 100 % materialgjenvinnbar emballasje innen 2024.