Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Emballasje

Riktig emballering er viktig for å unngå matsvinn, som er en større belastning for miljøet.

Frukt og grønt er ferskvarer, og inneholder opptil 96 prosent vann. Riktig emballering fra høsting til forbruk er nødvendig for å hindre uttørking, sikre kvalitet og redusere matsvinn.

Miljøbelastning knyttet til produksjon og transport av produktene våre, er mye større enn miljøbelastningen fra produksjon og bruk av emballasje. Emballasjens hovedoppgave er å beskytte produktet helt fram til forbruker. Vi har mange erfaringer med at godt gjennomtenkte emballasjeløsninger forenkler og effektiviserer pakking og transport. Emballasjen har også andre viktige oppgaver. Den ivaretar hygiene og mattrygghet, gir mulighet for sporing, gjør det mulig å merke med lovpålagt produktinformasjon og sørger for kunnskapsdeling om bruk av frukt og grønt.

Mål

BAMAs mål er å optimalisere emballasjen på minst 80 prosent av produktene, samt å ha 100 prosent materialgjenvinnbar emballasje innen 2024.