Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Emballasje

Riktig emballering er viktig for å unngå matsvinn, som er en større belastning for miljøet.

Emballasje

Frukt og grønt er ferskvarer, og inneholder opptil 96 prosent vann. Riktig emballering fra høsting til forbruk er nødvendig for å hindre uttørking, sikre kvalitet og redusere matsvinn. Vi bruker så lite emballasje som mulig, men så mye som nødvendig.

Miljøbelastning knyttet til produksjon og transport av produktene våre, er mye større enn miljøbelastningen fra produksjon og bruk av emballasje. Emballasjens hovedoppgave er å beskytte produktet helt fram til forbruker. Vi har mange erfaringer med at godt gjennomtenkte emballasjeløsninger forenkler og effektiviserer pakking og transport.

Emballasjen har også andre viktige oppgaver. Den ivaretar hygiene og mattrygghet, gir mulighet for sporing, gjør det mulig å merke med lovpålagt produktinformasjon og sørger for kunnskapsdeling om bruk av frukt og grønt. Vi har innført felles nasjonal merkeordning for kildesortering på emballasjen.

BAMA ønsker å ha de mest miljøriktige løsningene til en hver tid. Derfor jobber vi kunnskapsbasert og kontinuerlig med forbedring og utvikling av emballasje som skal sikre minst mulig matsvinn og miljøbelastning.

Her viser vi noen funn som er gjort i forskningsbaserte forsøk (i regi av NOFIMA).

Agurk

 • Agurk i plast kan ha opptil 14 dager lengre holdbarhet.
 • Plastpakket har den nesten ikke noe vekttap. Uemballert har den et vekttap på 15 til 30 prosent etter 3 uker.
 • Uemballert agurk blir slapp etter få dager.
 • Agurk i plast beholder jevn farge og struktur.

Gulrot

 • Gulrot i plast har 13 dager lengre holdbarhet (under realistisk lagringstemperatur)
 • Gulrøtter uten plast har et vekttap på nesten 40 prosent.
 • Gulrøtter uten plast blir myke og gummiaktige etter få dager.
 • Gulrøtter uten plast utvikler besk smak.

Brokkoli

 • Brokkoli i plast som lagres kjølig kan oppnå dobbelt så lang holdbarhet som uten emballasje
 • Brokkoli uten plast har et vekttap på opptil 25 prosent sammenlignet med brokkoli i plast.
 • Uemballert brokkoli gir mykt hode, løse buketter og gir etter for trykk.

 

 

 

 

Mål

BAMAs mål er å optimalisere emballasjen på minst 80 prosent av produktene, samt å ha 100 prosent materialgjenvinnbar emballasje innen 2024.