Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Leverandører og etisk handel

Størrelse forplikter. Ansvar er noe man tar – også som kommersiell aktør.

Leverandører og etisk handel

BAMA er en stor aktør – ikke bare i Norge, men i mange lokalsamfunn i ulike deler av verden. Dette gir oss et stort ansvar, og vi velger å utøve det aktivt. For oss er samfunnsansvar noe vi jobber med hver eneste dag, i henhold til etiske retningslinjer som forplikter våre egne ansatte, så vel som leverandører av varer og tjenester over hele verden.

Ca. 65 prosent kommer fra produsenter utenfor landets grenser, og i land der det kan foregå brudd på grunnleggende menneske- og arbeidstakerrettigheter. Vårt viktigste arbeid her er å sørge for kontinuerlige forbedringer i levevilkår, arbeidsforhold og miljø. Vi samarbeider tett med et stort nettverk av leverandører, fagforeninger, myndigheter og organisasjoner og gjennom dialog jobber vi langsiktig og prosessorientert for å utbedre forholdene der dette er nødvendig.

Ca. 35 prosent av det vi selger i Norge kommer fra norske produsenter, hovedsakelig Gartnerhallens medlemmer. Også i Norge er vi opptatt av at sesongarbeidere skal ha tilfredsstillende forhold. Gartnerhallen SA og Bondelaget tilbyr arbeidsgiver kurs, og har klare råd til sine medlemmer. BAMA følger opp med kvalitetsrevisjoner og leverandørbesøk.

Etiske retningslinjer for BAMAs leverandører av varer og tjenester

Etiske retningslinjer for ansatte

BAMAs bærekraftstrategi

BAMAs etiske samarbeidsmodell

Gartnerhallen.no