Bama

Størrelse forplikter

Ansvar er noe man tar – også som kommersiell aktør.

BAMA er en stor aktør – ikke bare i Norge, men i mange lokalsamfunn i ulike deler av verden. Dette gir oss et stort ansvar, og vi velger å utøve det aktivt. For oss er samfunnsansvar noe vi jobber med hver eneste dag, i henhold til etiske retningslinjer som forplikter våre egne ansatte, så vel som leverandører over hele verden.

I mange av landene vi handler produkter fra, er de sosiale mulighetene og arbeidsforholdene svært annerledes enn i Norge. Her kutter vi mellommenn i leverandørkjeden for å kunne være til stede selv, og vi samarbeider tett med et stort nettverk av leverandører, fagforeninger, myndigheter og organisasjoner. Gjennom kontinuerlig dialog jobber vi langsiktig og prosessorientert for å utbedre forholdene der dette er nødvendig.

I Norge står samfunnet overfor andre utfordringer, med usunt kosthold og inaktivitet som økende problemer. Bare 2 av 10 når kostholdsrådenes anbefalinger på frukt og grønt. Her er produktene våre i seg selv viktige bidrag, og vi jobber aktivt for å formidle kunnskap om bruk, tilberedning og helseeffekt. I tillegg samarbeider vi med partnere, kunder og helsemyndigheter for å stimulere til en sunn og aktiv livsstil.

Tema

Aktuelt