Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Større nettverk sikrer varestrømmen

Vi er en global aktør med en stor kontaktflate. Både nasjonalt og internasjonalt.

Større nettverk sikrer varestrømmen

Selskapet har i dag et nettverk med 240 leverandører fra over 80 land og 5 kontinenter. Den uforutsigbare klimasituasjonen som preger verden, påvirker varestrømmen.

I en tid hvor det unormale har blitt det normale, er det ekstra viktig med gode relasjoner. Vi har et tett og godt forhold til våre leverandører – et resultat av mange års samarbeid. Det er ekstra viktig når vi skal oppfylle kundeforpliktelsene våre, med hensyn til volum, leveranser og kvalitet.

Den nye situasjonen krever at vi bygger enda større nettverk på leverandørsiden, ved å teste ut nye opprinnelser. Vår strategi om direkte samarbeid med leverandørene ligger fast.

BAMA er en ledende premissleverandør for etisk handel i det globale markedet. Vi er sterkt engasjert i arbeidet med å sikre bærekraftig produksjon og gode arbeidsforhold i landene vi opererer i.

Derfor har vi innkjøpsavtaler med alle leverandører og sørger for gode oppfølgingsprosesser i tilfeller der tiltak må gjennomføres.

Etiske retningslinjer for BAMAs leverandører av varer og tjenester.pdf

Code of Conduct for BAMA's suppliers of goods and services.pdf

Código de conducta para proveedores de bienes y servicios a BAMA.pdf