Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

En dynamisk samarbeidsmodell

Som det ledende selskapet i Norge innen fersk frukt og grønt har vi et stort ansvar.

Samarbeidspartnere og produsenter

Vår viktigste samfunnsoppgave er å bidra til forbruksvekst i tråd med myndighetenes overordnede ernærings- og helsepolitiske mål.

Sammen med resten av verdikjeden skal vi tilby de mest bærekraftige produktene, og bidra til økning i forbruket av frukt og grønt.

En dynamiske og verdikjedebasert modell gjenspeiler vår ambisjon om helhetstenkning.

Nøye planlegging og forutsigbarhet skal sikre bærekraftig produksjon, økt forbruk og lønnsomhet for alle ledd, i et langsiktig perspektiv.

Vi samarbeider med dyktige og innovative produsenter, ledende utviklings- og forskningsmiljøer, engasjerte samfunnsaktører, myndigheter og kunder, som ser verdien av et rikt utvalg av frukt og grønt.

Det gir oss mulighet til å utvikle nye produkter, bedre emballasje, effektive logistikkløsninger og målrettet markedsføring.

Modellen som samarbeidsform drar veksler på kompetansen i alle ledd, og er i sin form unik i europeisk sammenheng.

Samarbeidspartnere

Forskning

Miljø

Mat, helse og ernæring

Merkeordninger

Bransje

Idrett