Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Standarder og spesifikasjoner

Verdikjeden for frukt og grønnsaker har som mål å bruke så mye av norske avlinger som mulig.

Standarder og spesifikasjoner

Gartnerhallen, BAMA, og kundene våre samarbeider om spesifikasjoner som revideres fra år til år ut fra hva slags avlinger som foreligger.

Spesifikasjonene lages for å utnytte størst mulig del av avlingene, og vi bruker langt mer av avlingen i dag enn tidligere. Vi sorterer og pakker stadig flere kvaliteter, størrelser og forpakninger. Handelen har lavpris-alternativer. I tillegg selges mye ukurant vare til storkjøkken-kunder og til industriell bearbeiding (skrelte poteter, skrelt løk, stuinger, mos).

Spesifikasjonene omhandler grenser for indre og ytre skader, temperaturskader, og fremmed smak eller lukt. Fasthet, farge, form og størrelse. Vi har nulltoleranse på dårlig kvalitet i form av råte og mugg. Form og størrelse er mer fleksibelt. 

Verdikjeden planlegger produksjonen godt, men likevel kan avlingene variere med 30-40 prosent fra sesong til sesong. I 2015-sesongen hadde vi for eksempel et utrolig godt løk-år, og vi solgte denne løken lenger enn normalt inn i 2016. På et tidspunkt ble imidlertid kvaliteten så dårlig, at det ikke lenger var forsvarlig å selge den. 

2018 ble derimot et krevende år for norsk løk. Vi hadde 5000 tonn mindre løk på lager, sammenlignet med samme periode året før. Løken var også mindre enn den pleier å være, så vi jobbet tett med produsentene i Gartnerhallen og handelen for å justere spesifikasjonene og finne gode løsninger for å få solgt mer av den norske avlingen.

Vi registrer ikke hvor mye som kastes hos produsentene. Det vi vet er at det varierer fra produsent til produsent, men vi har fått tilbakemelding om at de sitter igjen med mindre svinn enn før.

Vi har dessuten jevnlig dialog med produsenter og pakkerier for å avdekke om de sitter med overskudd av «ukurante størrelser» som de ønsker å selge. Vi har deretter i samarbeid med handelen kampanjer for å selge disse produktene.