Sesongkalender

Bama logo

Hauger gård

Hauger gård


Hauger gård ligger fint plassert i solhellingen av raet som strekker seg gjennom Råde i Østfold, og danner grunnlaget for den næringsrike jorda som bøndene etter siste istid har benyttet seg av. Gården antas å ha vært kirke eller klostergods i tiden før reformasjonene, men i dag er det Henriette og Henning Lyche Røed som driver som tredje generasjon. Som et resultat av istidens prosesser og gårdens geografiske plassering bærer jordsmonnet preg av mye moldholdig leirjord.

Våre råvarer

Produkter som produseres på gården:

Beliggenhet og kontakt

  • RÅDE