Sesongkalender

Bama logo

Østby gård

Østby gård


Ole Morten har eid og drevet gården siden 1996 og er nå fjerde generasjon i familien som driver Østby, som er en av to gårder som dyrker poteter i birkebeinerkommunen Åmot. Den ble i sin tid skilt ut fra Store Arnestad som et husmannsbruk på ca. 50 dekar, men i dag dyrkes det poteter og korn på ca. 800 dekar hvor det meste av arealet er innleid. Jorda her er av elveavsetninger fra Glomma. Jorda er steinfri og gir gode forhold for kvalitetsproduksjon av poteter.

Våre råvarer

Produkter som produseres på gården:

Beliggenhet og kontakt

  • RENA