Sesongkalender

Bama logo

Gården Skrettingland

Gården Skrettingland


Skrettingland ligger i Varhaug i Hå kommune, som er en stor landbrukskommune på Jæren. Gården har vært i Ådne Skrettinglands slekt siden 1844. Jordsmonnet er leirblandet morene, og denne typen jord egner seg svært godt til å dyrke i siden den er god mot tørke.

Våre råvarer

Produkter som produseres på gården:

Beliggenhet og kontakt

  • VARHAUG