Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Bionedbrytbar og biobasert plast

Hva mener BAMA om bionedbrytbar og biobasert plast?

Når vi snakker om bioplast, skiller vi mellom nedbrytbare og biobaserte plasttyper, fordi de håndteres ulikt gjennom livsløpet her til lands. Begge lages av fornybar biomasse som sukkerrør, vegetabilske oljer, cellulose og maisstivelse. Den bionedbrytbare plasten er faktisk ikke helt nedbrytbar, men kan medføre forsøpling og mikroplast om den havner i norsk natur. Sorteres den bionedbrytbare plasten sammen med gjenvinnbar plast, vil den redusere kvaliteten på det resirkulerte råstoffet slik at det får færre bruksområder.

Ofte markedsføres den nedbrytbare plasten også som komposterbar, men da må den komposteres i et industrielt anlegg eller i en kompostbinge under gitte forutsetninger, som vi ikke har i Norge. Nedbrytbar plast vil derfor ikke brytes ned om den legges i kompostbingen eller matavfallet ditt. Det riktige er å sortere nedbrytbar plast som restavfall som går til forbrenning.

Vi mener det mest bærekraftige er å sørge for at de ressursene vi tar ut, kan gå inn i en sirkulær prosess der materialet brukes om igjen. Den biobaserte plasten har de samme egenskapene som vanlig, fossil plast og kan gjenvinnes. I tillegg er de fra fornybare kilder. Dette er derfor plasttyper vi foretrekker å bruke.