Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Derfor bruker vi plast

Vi bruker så lite plastemballasje som mulig, men så mye som nødvendig.

Derfor bruker vi plast

Produktene våre er forskjellige, og har ulike behov for beskyttelse. Ytre faktorer som lys, temperatur, mikroorganismer og fuktighet påvirker kvaliteten på produktene. Noen trenger for eksempel oksygen, mens andre skal ha minst mulig.

Plastemballasje kan skreddersys til hvert enkelt produkt. På en del av våre produkter, som kan ha opptil 96 prosent vann, er plast nødvendig for å ivareta kvalitet og redusere svinn. I en del tilfeller er plast nødvendig på grunn av mattrygghet.

Miljøbelastning knyttet til produksjon og bruk av emballasje er mye mindre enn miljøbelastningen fra produksjon og transport av produktene våre. Plast er et lett materiale og kan i en del tilfeller ha et lavere klimafotavtrykk enn pappemballasje. Når det er riktig å bruke plast, etterspør vi plast fra fornybare råvarer eller bruker gjenvunnet plast hvis det er mulig. I tillegg minimerer vi plastemballasjen, og velger plasttyper som kan gjenvinnes. Gjenbruksemballasje i plast kan i et livssyklusperspektiv være mer miljøriktig enn pappemballasje, både fordi de brukes mange ganger og fordi materialet kan gjenvinnes.

I plukkanalyser på norske strender finner man heldigvis svært lite av BAMAs emballasje. For å være føre var, bruker vi så lite plast som mulig og jobber for at «i farta produkter» skal være i nedbrytbar emballasje.

BAMAs mål er å ha 100 prosent materialgjenvinnbar emballasje innen 2024.