Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Plantevern

Plantevern handler om mye mer enn sprøytemidler.

Plantevern

Det er mange forskjellige typer skadegjørere som gjør en plante sårbar. Eksempler på slike er insekter, ugress og sopp. Disse kan ødelegge for plantens vekst, gjøre den uspiselig eller påvirke holdbarhet, utseende og smak på planten. Plantevern handler om å verne planten for negativ ytre påvirkning som den potensielt kan bli utsatt for.

Å ivareta god plantehelse gjennom forebygging/utrydding av skadegjørere er en forutsetning. Gjennom såkalt integrert plantevern jobber produsentene for å holde angrep fra skadegjørere på et så lavt nivå som mulig. Intergrert plantevern er en helhetlig strategi der målet er å redusere bruken av kjemiske plantevernmidler gjennom alternative tiltak. Det aller viktigste er å gjøre plantene sterke og robuste så de tåler mer.

Å produsere en plantekultur som passer til jordsmonn og klima på stedet, å plukke ut den riktige sorten av kulturen til det geografiske stedet er ofte avgjørende. I tillegg har det nå kommet teknologi som “leser” ugress og skadeinsekter og som kan sprøyte direkte på det som skal tas ut. Slik presisjonssprøyting kan redusere bruken av plantevernmidler med over 90 prosent. Bruk av nyttedyr i drivhusproduksjon mot skadedyr er et godt eksempel på biologisk plantevern som fungerer.

BAMAs mål er å levere 100 prosent av produktene uten rester av plantevernmidler som overskrider myndighetenes grenseverdier.