Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Mattrygghet

Vi jobber systematisk for å sikre kvalitet i alle ledd.

Mattrygghet

Frukt og grønt er levende produkter, og for å oppnå en jevn og høy kvalitet på varene som kommer ut i butikkene, engasjerer vi oss i alle deler av produksjon og transport.

Vi fokuserer på forebyggende tiltak hos produsentene. Gjennom rutiner og kontroll sikrer vi bevissthet rundt blant annet plantevern, vanningsvann, kjølekjede og hygiene. Vi stiller de samme kravene til norske og utenlandske produsenter. 

Som næringsmiddelbedrift med flere produksjonsenheter for ferske produkter, er BAMA underlagt en rekke lover og forskrifter knyttet til mattrygghet.

Formålet er å sikre at alle som produserer, pakker, lagrer, transporterer eller omsetter næringsmidler etterlever regelverket.

I dette arbeidet er gode rutiner og internkontroll helt nødvendig for å sikre at maten vi produserer og selger er helsemessig trygg, av riktig kvalitet og ivaretar nødvendige forbrukerhensyn.