Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Har kuttet matsvinnet med 40 prosent

– Svært motiverende med tanke på videre arbeid, sier Bent Barman Skaare, miljøsjef i BAMA.

Har kuttet matsvinnet med 40 prosent

Det innebærer at vi ligger svært godt an i henhold til bransjeavtalen, som BAMA signerte med myndighetene i 2016. Den forplikter oss til å halvere matsvinnet innen 2030, noe vi mener vi skal greie innen 2025.

Søndag 5.juni er «Verdens miljødag» (se fakta nederst). Den blir ekstra hyggelig i år.

– En reduksjon på 40 prosent er veldig bra, men de siste prosentene er ofte vanskeligst å få vekk. Målet med bransjeavtalen er å fremme utnyttelsen av ressurser og råvarer ved forebygging og reduksjon av matsvinn i hele verdikjeden. Vi har god oversikt over all mat virksomheten kaster, og avdelingene rapporterer månedlig på sitt svinn, sier han.

Matsvinn defineres som «all mat som ikke havner i en munn». FN har anslått at ca. 1/3 av verdens matproduksjon dessverre blir til svinn.

Norske husholdninger kaster over 200 000 tonn med mat i året, men svinn skjer i hele verdikjeden, fra jord til bord. Det er ikke bare maten som går til spille, men også alle ressursene som blir benyttet og miljøfotavtrykket i hele verdikjeden, som vann, gjødsel, jord, arbeidskraft og transport.

Bevisstgjøring

For å få ned svinnet, jobbes det mye med å bevisstgjøre ansatte, kunder og forbrukere – det å kaste mat er verken bra for miljøet eller lønnsomt. I tillegg foredler vi så mye snåle grønnsaker som vi kan, eller selger dem til redusert pris. Vi har også avtale om levering til Matsentralens avdelinger rundt om i landet. I 2021 ble Matsentralen primær opprettet, der de henter fra noen av våre pakkerier.

I mange av BAMAs avdelinger jobbes det også med en rekke andre tiltak.

– Det meste av BAMAs svinn går til dyrefôr, noe vi anser som god råvareutnyttelse. Resten går til biogass og kompostering. Dessverre har andelen som går til forbrenning doblet seg. Det skyldes primært at det totale svinnet har gått så mye ned at andelen blir større, forteller han

Målet er 0 prosent til forbrenning innen 2024.

Les mer: Slik redder vi snåle grønnsaker

Riktig emballasje er viktig

Frukt og grønt er ferskvarer som kan inneholde opptil 96 prosent vann. Riktig emballering, fra høsting til forbruk, er viktig og helt nødvendig for å hindre uttørking, sikre god kvalitet og hindre matsvinn. Emballasjen har viktige oppgaver – den skal blant annet beskytte produktet hele veien frem til forbruker på en så miljøriktig måte som mulig.

– Vi jobber mye med forbedring og utvikling av emballasje, for å sikre minst mulig matsvinn og lavest mulig miljøbelastning. Målet er å ha 100 prosent materialgjenvinnbar emballasje innen 2024, sier Åse Øygarden, emballasjesjef i BAMA.

Vårt løfte

BAMA skal tilby de mest bærekraftige produktene.

Vi jobber for en ansvarlig grønn vekst med god produktkvalitet, bruk av fornybare ressurser og overgang til sirkulær økonomi (effektiv utnyttelse av naturressurser og produkter så lenge som mulig, i et kretsløp hvor minimalt går tapt).

Bærekraftstrategien vår ligger til grunn for dette, og består av 23 mål som skal nås innen 2024. Strategien ble vedtatt av BAMAs styre i 2018, og målene favner et bredt spekter av temaer, fra 5 om dagen til etiske retningslinjer. Det viser hvor omfattende bærekraftsarbeid er.

Bærekraftrapporten for 2021 viser hvor langt vi har kommet med hvert enkelt mål.

Om «Verdens miljødag»

 • Markeres 5.juni hvert år
 • Årets tema er «Only one earth»
 • Retter søkelyset på hvordan vi best mulig kan ivareta vår eneste beboelige planet
 • Oppfordrer til kollektiv, transformativ handling i global skala
 • Retter søkelys mot klimatiltak, naturtiltak og forurensningstiltak
 • Skal oppmuntre alle, overalt, til å leve bærekraftig

Kilde: FN.no 

5 enkle hverdagstips

 • Planlegg innkjøp  og skriv handleliste– gode rutiner hindrer matsvinn, og du sparer penger
 • Spis opp maten i kjøleskapet– den er ofte god etter datomerkingen. Her gjelder se, lukt, smak
 • Lag mindre porsjoner og bruk levereglene til tidligere generasjoner: Spis opp det du har på tallerkenen
 • Restemat er digg
 • Bruk fryseren mer, og ta opp det du trenger når du trenger det