Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Bærekraftstrategi

En ansvarlig grønn vekst.

Bærekraftstrategi

Denne bærekraftstrategien kombinerer, supplerer og erstatter BAMAs tidligere strategier for samfunnsansvar og for miljø. Strategien er vedtatt av konsernstyret i BAMA Gruppen AS november 2018, og inneholder 23 mål som skal nås innen 2024. Våre krav og våre mål for hvordan vi forhandler og handler, pakker, transporterer, produserer og leverer til våre kunder avgjør vår bærekraft.

BAMA har som overordnet mål å tilby de mest bærekraftige produktene. Det innebærer at produktene er produsert og håndtert på en slik måte at det ytre miljø ikke forringes, at de ansattes rettigheter er ivaretatt, og at produktene er ferske og sunne, i tråd med kundenes forventninger. Vårt samarbeid skal gjøre at produksjonen kan opprettholdes for framtidige generasjoner.

For den norske delen av forretningen:

BAMAs bærekraftstrategi 2023 (pdf)

BAMAs Sustainability Strategy 2023 (pdf)

BAMA Bærekraftsrapport 2022.pdf(pdf)

Sustainability report 2021 (pdf)

BAMA Nordic - Sverige 

https://bama.se/wp-content/uploads/2023/06/BAMA-Nordic_Hallbarhetsrapport-for-2022.pdf

Natures Pride - Nederland

https://www.naturespride.eu/media/c4chbdpg/np_sb_jaarverslag2022_en.pdf