Bama

Hvorfor unngår BAMA bioplast?

Bioplast er plast laget av fornybare ressurser som stivelse fra mais, poteter eller lignende.

Denne type plast benyttes i dag på enkelte økologiske produkter. Utfordringen med bioplast er at den ikke må blandes eller kastes sammen med oljebasert plast, fordi den ødelegger kvaliteten på gjenvunnet plast.  Derfor arbeider BAMA for å unngå disse plasttypene, da det kan ha en miljømessig negativ effekt på gjenvinning av annen plast.

Et sentralt spørsmål med bioplast, er om store jordbruksarealer skal benyttes til å produsere mat eller mais til produksjon av plast.  Dette er en komplisert og sammensatt diskusjon som ikke har noen enkle svar. 

I det siste har det dukket opp en ny type bioplast fra fornybare kilder som kjemisk sett er identisk med plast produsert fra fossile kilder som olje og gass. Denne typen bioplast vil uten problemer kunne inngå i de etablerte gjenvinningsprosessene som vanlig plast.  BAMA følger denne utviklingen nøye og utfordrer sine emballasjeleverandører på dette området.

For at BAMA skal ta i bruk emballasje laget av bioplast må følgende kriterier være oppfylt:

  • Bioplasten må beskytte produktet like godt og være like anvendelig som den emballasjen vi bruker i dag
  • Bioplasten må ikke skape problemer i etablerte gjenvinningsprosesser
  • Bioplasten må være etisk forsvarlig, bl.a. ikke beslaglegge store landbruksarealer som burde vært brukt til dyrking av mat eller skade det biologiske mangfoldet i naturen
  • Bioplasten må ikke være uforholdsmessig dyr