Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

BAMA-modellen, fra frø til forbruker

Den dynamiske og verdikjedebaserte modellen gjenspeiler vår ambisjon om helhetstenkning.

BAMA-modellen, fra frø til forbruker

Nøye planlegging og forutsigbarhet skal sikre bærekraftig produksjon, økt forbruk og lønnsomhet i alle ledd i et langsiktig perspektiv.

BAMA samarbeider med dyktige og innovative produsenter, ledende utviklings- og forskningsmiljøer, engasjerte samfunnsaktører, myndigheter og kunder som ser verdien av et rikt utvalg av frukt og grønt.

Det gir oss mulighet til å utvikle nye produkter, bedre emballasje, effektive logistikkløsninger og målrettet markedsføring. Det er lagt ned store felles investeringer i forskning og utvikling i hele verdikjeden, fra produsent til forbruker.

BAMA-modellen er en samarbeidsform som utnytter kompetansen i alle ledd, og er unik i Europa.

BAMAs mål er å ha en ansvarlig, grønn vekst, nasjonalt og internasjonalt, til beste for produsenter, ansatte, lokalsamfunn, kunder og miljø. Den viktigste samfunnsoppgaven, i nært samarbeid med kundene, er å bidra til forbruksvekst i tråd med myndighetenes overordnede ernærings- og helsepolitiske mål.

BAMA-modellen er en sterk bidragsyter i dette viktige arbeidet.