Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Forskning og utvikling

Ny kunnskap er avgjørende for en mer bærekraftig utvikling.

Forskning og utvikling

Det pågår flere store prosjekter hvor hele verdikjeden er med. 

BAMA har initiert flere emballasjeprosjekter med støtte fra Norges Forskningsråd. Vi har med oss forskere fra NofimaNORSUSNIBIO, Niva, Norner og Lund Universitet.   

For å skreddersy og få fart på nyutvikling av emballasje, har BAMA opprettet et eget selskap. BAMA Packaging utvikler og patenterer nye og bærekraftige emballasjeløsninger. Før vi tar i bruk en ny løsning, tester og dokumenterer vi valgene.  

Råvarer 

BAMA har et godt samarbeid og egne møter med FoU-miljøer for å ivareta kunnskapsbehovet for dyrkning, gjødsling, vanning, kvalitet, smak, svinn, plantevern, lagring osv. 

Organisasjoner som Graminor, Njøs frukt- og bærsenter, Sagaplant, Norgro, Nofima, SINTEF, NORSUS, UIB, Oslo Met og NTNU er og har vært involvert i ulike prosjekter. 

Vi har også et tett samarbeid med Gartnerhallen om forskning, innovasjon og verdiskapning. Gartnerhallen (produsentorganisasjon) og BAMA (grossist) har sammen skapt vekst i over 20 år. 

Det avholdes også faste møter med Nofima, NIBIO, NMBU, SINTEF og Norsk Landbruksrådgivning. Dette er avgjørende for å samstemme relevante kunnskaps- og forskningsbehov. 

Vi har også fortløpende felles prosjekter for å styrke samhandling, kunnskap og organisering. Prosjektene skal bidra til å nå felles mål for volum og verdivekst for norsk frukt og grønt. 

BAMAs mål er å utvikle nye smakfulle produkter og ha 20 prosent salg via nye sorter/løsninger.

BAMAs barekraftstrategi