Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Hvordan sukkererter endret et lite lokalsamfunn

San Louis Sibilia i Guatemala var preget av ekstrem fattigdom. Mangel på infrastruktur, utdannelse og andre kommersielle tilbud, isolerte lokalsamfunnet.

Hvordan sukkererter endret et lite lokalsamfunn

Primært produserte de korn kun for eget bruk. De fleste mannfolkene fra landsbyen jobbet i hovedstaden mesteparten av året, og kvinnene drev de små gårdene.

Det var to nøkkelfaktorer knyttet til prosjektet: Klima og jordsmonn var perfekt for produksjon av sukkererter, og vi forpliktet oss til å kjøpe avlingene til alle produsentene. Et forutsigbart prosjekt, hvor også dyrkerne fikk opplæring i produksjon av sukkererter med en kvalitet egnet for det internasjonale markedet.

Siden 2009 har eksporten til Europa fra 27 produsenter økt med over 500 prosent. Siden de nå kan få inntekter fra sin produksjon har mennene vendt tilbake, og mange av kvinnene har jobb i pakkhusene. Alle har skriftlige arbeidskontrakter, og barna går på skole. Prosjektet er i regi av vårt datterselskap Nature’s Pride i Holland.

Sterkt til stede i Sør-Afrika

Blant landarbeidere i Sør-Afrika er det store sosiale problemer. BAMA, som handler med flere store fruktprodusenter i landet, har siden 2005 engasjert seg for å bidra til å bedre arbeids- og levevilkårene for ansatte hos våre frukt- og bærleverandører.

I samarbeid med produsentene har vi aktivt deltatt i utviklingen av et helhetlig program for sosial utvikling, utdannelse og helse. Formålet er å heve livskvaliteten til de ansatte, som i stor grad bor på plantasjeområdet hele livet. Nøkkelen er involvering og dialog med alle parter.

Dette er noen av resultatene:

  • Barnehager med lek og læring for de minste
  • Undervisning, leksehjelp og fysisk aktivitet for barn i skolealder
  • Helsetjenester og familierådgivning
  • Involvering av alle familiemedlemmer
  • Bedre boliger

Både norske og sør-afrikanske myndigheter var involvert i starten av prosjektet. BAMA er fortsatt involvert i prosjekter som gjennomføres etter samme modell, med flere leverandører. Resultatene er positive, og har bidratt til å bedre både produktivitet og kvalitet.

Egen skole skapte et stolt lokalsamfunn

En stor del av bananene vi importerer, dyrkes i Ecuador. Vi ønsket å styrke arbeidsforholdene hos vår leverandør, og bidra til bedre samarbeid mellom lokalbefolkning, fagforening og myndigheter.

Etter idé fra den lokale fagforeningen ble det satt i gang et skoleprosjekt, der også Dole ble med. Få barn hadde tilgang til skole og undervisning i området, noe som førte til at det var en god del barnearbeid. Det eksisterte en falleferdig skolebygning med to små klasserom, hvor det var 40 elever i hvert rom. Ifølge kommunen var det behov for ca. 300 skoleplasser.

I april 2007 åpnet den nye skolen, med plass til 300 elever. Bygningene ble finansiert av BAMA og Dole. Driften av skolen, ansettelser og avlønning av lærere og annet personale, er myndighetenes ansvar.

Prosjektet ble styrt av en komité med representanter fra leverandøren, BAMA, fagforeningen, de lokale myndighetene, det nasjonale undervisningsministeriet og foreldreforeningen på den eksisterende skolen

De positive effektene er mange:

  • Undervisningen er tredoblet
  • Stipend til videregående utdannelse er innført
  • Ny idrettsbane med garderober er anlagt
  • Mikrobedrifter for kvinner, med salg og produksjon av tekstiler etablert
  • Større forutsigbarhet i bananproduksjonen

Gjennom å jobbe sammen i dette prosjektet ble relasjonene mellom fagforeningen og leverandøren bedret. Det resulterte i en ny og regelmessig dialog som etter hvert førte til forhandlinger og underskrift av en kollektivavtale.

Sosial dialog i Costa Rica

Vår leverandør i Costa Rica ble beskyldt for ikke å respektere arbeidstakernes rett til å organisere seg i fagforeninger. Det ble etter hvert til en internasjonal kampanje, og vi tok kontakt med de lokale fagforeningene for å høre på deres argumenter. Vi tok deretter disse opp med leverandøren, og tilbød oss å hjelpe med å få i gang en konstruktiv dialog.