Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Etisk styring påvirker alt arbeidet i BAMA

BAMA krever ærlighet, integritet og redelighet i alle forhold som angår vår forretningsvirksomhet.

Etisk styring påvirker alt arbeidet i BAMA

Vårt mål er å sørge for et ryddig og ordentlig forhold til ansatte, samarbeidspartnere, miljøet og samfunnet generelt.

Det overordnede styringsdokumentet for vårt etiske arbeid er BAMAs bærekraftstrategi og vår etiske samarbeidsmodell. Den beskriver vårt ansvar, og målene vi setter for arbeidet og strategien vi har valgt. For oss står oppfølging og samarbeid med leverandører og deres arbeidstakere sentralt når vi skal få til forbedringer.

Vi har vedtatt etiske retningslinjer for BAMAs leverandører av varer og tjenester som setter minimumsstandarden og skal signeres og følges av alle BAMAs leverandører. Mange av våre leverandører har sertifiseringer, og blir dermed også fulgt opp av uavhengige tredjeparter. Selv om vi ikke stiller et absolutt krav til noen spesielle sertifiseringer så gir det oss en større trygghet, og inngår som en del av våre risikovurderinger for når vi skal foreta egne besøk.

Siden 2002 har BAMA vært medlem av Etisk Handel Norge (EHN). Som medlem av EHN forplikter vi oss til å arbeide for kontinuerlig forbedring av arbeids- og miljøforhold. Dette innebærer at vi hvert år rapporterer på arbeidet.

BAMAs bærekraftstrategi

Etiske retningslinjer for BAMAs leverandører av varer og tjenester

BAMAs etiske samarbeidsmodell

Redegjørelse ihht åpentsloven