Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Sosial dialog skaper bedre arbeidsforhold

I enkelte land der BAMA kjøper produkter, kan arbeidstakerne oppleve kritikkverdige lønns- og arbeidsvilkår.

Sosial dialog skaper bedre arbeidsforhold

Som stor importør og innkjøper bruker vi vår kommersielle kraft for å skape bedre arbeidsforhold. Dette er noe av det viktigste vi gjør, og til grunn for arbeidet ligger en tilnærmingsmodell vi kaller «sosial dialog». Det innebærer å gjennomføre leverandørbesøk, der vi møter både leverandøren og den lokale fagbevegelsen når det er mulig. Vår rolle er å påvirke partene til å samarbeide om ulike tiltak, for å få til forbedringer knyttet til arbeidsforholdene hos leverandøren.

I våre etiske retningslinjer for leverandører av varer og tjenester, stiller vi klare minimumskrav. Leverandørene skal kontinuerlig forbedre og gjøre sitt ytterste for å innfri minimumskravene innen en avtalt og rimelig frist. Engasjement og innsats for å tilfredsstille disse kravene er en grunnforutsetning for å kunne levere til BAMA, og BAMA går aktivt inn og hjelper leverandørene med å innfri kravene, ofte i samarbeid med lokale myndigheter, fagforeninger og organisasjoner. Hvis aktuelle forbedringstiltak og avtalt oppfølging ikke utføres, kan BAMA beslutte å avslutte forretningsrelasjonen.

Vår erfaring er at langt flere utfordringer blir løst gjennom dialog enn ved å bare stille absolutte krav.

Etiske retningslinjer for BAMAs leverandører av varer og tjenester

BAMAs etiske samarbeidsmodell

Etisk Handel Norge

Årsrapport Etisk Handel Norge