Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Avfall

Avfall er ressurser på avveie, og vi jobber derfor hver eneste dag for å redusere avfallsmengdene og sørge for at det utnyttes som en ressurs.

Avfall

Vi følger den såkalte avfallspyramiden, der det viktigste er å redusere avfallsmengdene, deretter gjenbruke, for så å sørge for riktig sortering slik at mest mulig kan materialgjenvinnes.

Det vil alltid være noe avfall som ikke kan gjenbrukes eller materialgjenvinnes, og da skal det enten til et forbrenningsanlegg som utnytter energien eller til et komposteringsanlegg som utnytter biogassen.

BAMA innfører de nye, nordiske sorteringsmerkene på våre egne distribusjonsavdelinger over hele landet samt på emballasjen på våre egne produkter. Symbolene har farger som skal samsvare med avfallsbeholdere og containere, og planen er at det skal bli likt over hele Norden.

BAMAs mål er å kildesortere minst 92 % av avfallet i fraksjoner som gjenbrukes og materialgjenvinnes, og sørge for at det ikke er noe matavfall som går til forbrenning.