Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Overgang til sirkulærøkonomi

– der avfall er en ressurs, og alle ressurser skal utnyttes effektivt

Overgang til sirkulærøkonomi

Sirkulærøkonomi innebærer å gå fra en lineær bruk- og kastøkonomi til en økonomi der ressursene ikke går til spille, men stadig brukes til nye produkter. Det innebærer også å velge riktig ressurs til formålet, og bruke ressursene effektivt. Sirkulærøkonomi forutsetter samarbeid i verdikjeden - det som anses som avfall i et ledd kan få verdi i et annet. Sammen skaper man en kultur og en økonomi for gjenbruk, gjenvinning og utnytting av ressurser i alle ledd.

Produksjon av frukt og grønt kan planlegges, men ikke styres. Skadegjørere dukker opp, mens regn og temperatur er viktige innsatsfaktorer som varierer og påvirker produksjonen. Vi opplever at våre leverandører både får overproduksjon og at store deler av en avling blir uegnet som mat. Begge deler må håndteres i sirkulærøkonomien. BAMA har tradisjon for å ta ansvar når slike situasjoner oppstår og kultur for å ta initiativ til samarbeid for å finne gode, praktiske løsninger for best mulig ressursutnyttelse.

Derfor er BAMAs mål innen 2024 å:

  • Sørge for at 0 % av matavfallet går til forbrenning
  • Kildesortere minst 92 % av avfallet i fraksjoner som gjenbrukes og materialgjenvinnes
  • Energieffektivisere egen virksomhet med 15 %
  • Ha 100 % materialgjenvinnbar emballasje
  • Øke fyllingsgraden i transport

Her kan du laste ned BAMAs bærekraftstrategi