Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Miljøansvar

Som en ledende nasjonal og internasjonal aktør innen frukt og grønt, tar BAMA miljøansvar.

Miljøansvar

Klimaendringer og tap av naturmangfold er to av de største utfordringene verden står overfor. BAMA tar miljøansvar. Det innebærer at vi jobber systematisk for at miljøarbeidet skal være en integrert del av virksomhetens totale verdikjede.

BAMA leter etter mer miljøvennlige løsninger som bidrar til å redusere virksomhetens miljøfotavtrykk. Produksjonen skal være klimasmart og ressurseffektiv, og det gjøres risiko- og aktsomhetsvurderinger, for å ivareta det ytre miljøet i egen virksomhet og i leverandørkjeden.

BAMA prioriterer fornybare løsninger til å pakke, emballere, transportere og foredle frukt og grønt. Vi miljøfyrtårnsertifiserer virksomheten, og bruker denne til kontinuerlige forbedringer, som å øke kildesorteringsgraden, energieffektivisere bygningsmassen og aller viktigst: Redusere matsvinn.