Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Ansvarlig grønn vekst

– til beste for produsenter, ansatte, lokalsamfunn, kunder og miljøet

Ansvarlig grønn vekst

Produktene BAMA kjøper og selger er i seg selv biologiske og grønne, men aktiviteten for å bringe produktene fram til kundene våre belaster miljøet. Produksjon av frukt og grønt kan påvirke biologisk mangfold, forbruke vann og forurense det ytre miljø. Både produksjon og høsting er ofte arbeidsintensivt og kan være belastende for alle som jobber på en plantasje, ute på et jorde, inne i et drivhus eller på et pakkeri.

BAMA vil bygge videre på praksisen som er etablert i samarbeid med leverandører, interessegrupper og myndigheter, både i Norge og internasjonalt. En ansvarlig grønn vekst innebærer at BAMA erkjenner sitt ansvar og tar en aktiv samfunnsrolle overfor norske forbrukere, næringsliv og myndigheter. BAMA vil fortsette arbeidet med å gjøre verdikjeden mer bærekraftig, og sikre kunnskapsbasert vekst gjennom forskning, innovasjon og produktutvikling.

Derfor er BAMAs mål innen 2024 å:

  • Bidra til at myndighetenes mål om «5 om dagen» kan nås
  • Utvikle og innføre en bærekraftindeks for utvalgte produkter
  • Øke omsetningsverdien av norske frukter, bær, grønnsaker og poteter med 150 % innen 2030
  • Utvikle nye smakfulle produkter og ha 20 % salg via nye sorter/løsninger
  • Gjennom dialog og tilsyn sikre at leverandørene følger BAMAs etiske retningslinjer
  • Miljøfyrtårnsertifisere nasjonal virksomhet
  • Gjennomføre alle innkjøp i tråd med BAMAs retningslinjer

Her kan du laste ned BAMAs bærekraftstrategi