Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Bruk av fornybare ressurser

– som erstatter bruken av fossile ressurser

Bruk av fornybare ressurser

Hele verden rammes av klimaendringer, men endringene varierer mye. Klimaendringene vil blant annet påvirke tilgangen på mat og vann samt kvaliteten på avlinger over hele verden. Den største kilden til klimagassutslipp er produksjon og bruk av energi, som utgjør ca. 70 prosent.

BAMAs kjerneaktivitet er kjøp og salg av frukt og grønt, som jo i seg selv er fornybare ressurser. Men vi bruker fortsatt fossile ressurser til å pakke, emballere, kjøle ned, transportere og foredle frukt og grønt. Å erstatte fossile ressurser med fornybare er helt avgjørende for å redusere utslipp av klimagasser, og dermed sikre ressursgrunnlaget for kommende generasjoner.

BAMA stiller krav til innkjøp av transporttjenester, og prioriterer båt og tog der det er mulig. Vi jobber kontinuerlig for å øke fyllingsgraden i transporten, også gjennom å utvikle nye emballasjeløsninger. BAMAs øvrige aktivitet gir også utslipp av klimagasser. Vi jobber derfor med å redusere utslipp der det er mulig.

Derfor er BAMAs mål innen 2024 å:

  • Redusere CO2-utslippene fra transport
  • Bruke 100 % fornybart drivstoff nasjonalt
  • Bruke 100 % fornybar energi i egne bygg
  • Ha egenprodusert fornybar energi ved å installere solfanger, solceller og/eller jordvarme.
  • Fjerne bruken av fluorgasser

Her kan du laste ned BAMAs bærekraftstrategi