Bama

Lagånd og engasjement

I BAMA jobber vi sammen for å nå selskapets mål.

Vi har en kultur som preges av høyt engasjement og et sterkt ønske om å nå målene våre. Derfor er vi svært opptatt av kvalitet og effektivitet i alle ledd. Vi stiller krav til hverandre – og vi bryr oss om hverandre. BAMA har mer enn 70 avdelinger spredt rundt om i landet, med et stort spenn av ulike arbeidsoppgaver. Felles for alle er at vi bare omgås sunne produkter og råvarer: Frukt, grønt, bær, juicer, smoothies, påsmurt mat, ferdigsalater og blomster, for å nevne noe.

Selskapets viktigste konkurransefortrinn er den samlede kunnskapen våre medarbeidere representerer. Vår målsetning er derfor at alle våre ansatte skal vite mer om frukt og grønt enn folk flest. Vi legger også til rette for at våre ansatte får kunnskap om verdien av å ivareta egen helse, slik at alle vi i BAMA kan «leve som vi lærer». Vil du være med på å gjøre Norge ferskere og sunnere? Da håper vi du leser om våre ledige stillinger og ser om du finner noe av interesse.