Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Vi stiller krav til emballasje

Nye løsninger må være i tråd med våre retningslinjer.

Vi stiller krav til emballasje

Vi følger myndighetskravet om at alle emballasjematerialer skal være godkjent for matkontakt, og jobber med å fase ut engangsplast i "på farta-produkter".

BAMA prioriterer materialgjenvinnbar, resirkulert og fornybar emballasje, og erstatter plast der det ikke medfører økt matsvinn eller høyere klimafotavtrykk.

Vi samarbeider med forskere for å finne nye løsninger for sammensatt plastemballasje, slik at den kan gjenvinnes. Ved bruk av nytt emballasjemateriale etterspør vi at de er miljøsertifiserte, og sørger for pant på emballasje der det er mulig. Nedbrytbar plast bruker vi ikke, fordi den ikke kan gjenvinnes. Vi unngår plastemballasje i sortfargen carbon black, fordi den ikke kan leses i sorteringsanlegg og dermed ikke går til gjenvinning. Sammensatte materialer, der hovedmaterialet er under 80 prosent, kan ikke gjenvinnes og ønskes derfor ikke.

Våre emballasjeløsninger skal hindre matsvinn ved å sikre best mulig produktkvalitet helt fram til forbruker. Vi bruker så lite emballasje som mulig, men så mye som nødvendig.

Emballasjen skal være hensiktsmessig for pakking, stabling, plukk og distribusjon, med minst mulig frakt av «luft», fungere godt i butikk og for deg som forbruker. For å få til dette, samarbeider vi tett med kunder, Gartnerhallen, produsenter, pakkerier og emballasjeleverandører.