Miljøfyrtårn | Bama

Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Miljøfyrtårn

Som miljøfyrtårnsertifisert virksomhet forplikter vi oss til å dokumentere egen miljøinnsats innenfor områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Miljøfyrtårn og sertifisering handler i stor grad om å dokumentere rutiner. Det handler om å gjøre en ekstra innsats, og vi bør helst kunne vise til både fremdrift og forbedringer ved resertifisering, som skjer hvert tredje år.

En stor andel av BAMAs avdelinger er i dag sertifisert, og det jobbes systematisk for at andelen skal økes ytterligere.

BAMAs mål er å miljøfyrtårnsertifisere nasjonal virksomhet.