Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Miljøfyrtårn

Som miljøfyrtårnsertifisert virksomhet forplikter vi oss til å dokumentere egen miljøinnsats innenfor områdene arbeidsmiljø, avfallshåndtering, energibruk, innkjøp og transport.

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn og sertifisering handler i stor grad om å dokumentere rutiner. Det handler om å gjøre en ekstra innsats, og vi bør helst kunne vise til både fremdrift og forbedringer ved resertifisering, som skjer hvert tredje år.

En stor andel av BAMAs avdelinger er i dag sertifisert, og det jobbes systematisk for at andelen skal økes ytterligere.

BAMAs mål er å miljøfyrtårnsertifisere nasjonal virksomhet.

Miljøfyrtårn - Konsernstatistikk - Bama.pdf

Alle BAMAs klima- og miljørapporter er tilgjengelig på forespørsel.
Merk din henvendelse med navnet på enheten du er interessert i, samt årstallet du ønsker rapport for.

Sende en mail til BAMAs Miljøsjef, Bent Barman Skaare,