Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Transport

Vår ambisjon er å flytte en større del av transportvirksomheten til sjø eller jernbane.

Transport

BAMA er en global aktør, og transport av varer er selve livslinjen i vår verdikjede. En konsekvens av dette er at utslipp fra transport står for en stor del av virksomhetens totale klimagassutslipp. Vår ambisjon er å flytte en større del av transportvirksomheten fra vei til sjø og jernbane.

En stor del av frukt- og grønt transporten må skje på vei for å komme fra bonde til pakkeri og ut til distribusjonsavdelinger rundt omkring i landet. Vi har derfor et fremtidig mål om en grønnere bilpark som kjører på fornybart drivstoff eller nullutslippsløsninger fremfor fossilt drivstoff.

I tillegg jobbes det systematisk med forbedring av logistikk, blant annet ved å øke fyllingsgraden i bilene og redusere tomkjøring. Det vil i praksis gi store utslippskutt i form av færre vogntog på veien.

BAMAs mål er å bruke 100 prosent fornybart drivstoff nasjonalt.