Gå til hovedinnhold Gå til hovedmeny

Klima og energi

Vi jobber systematisk for å redusere bruken av fossile energiløsninger.

Klima og energi

Hele verden rammes av klimaendringer, men endringene varierer mye. De vil blant annet påvirke tilgangen på mat og vann samt kvaliteten på avlinger over hele verden. Den største kilden til klimagassutslipp er produksjon og bruk av energi, som utgjør ca. 70 prosent. Derfor henger klima og energi så tett sammen.

BAMA støtter målet om at utslipp av klimagasser skal reduseres med 55 % innen 2030. Derfor jobber vi systematisk med å redusere energiforbruk, redusere bruken av fossilt drivstoff samt redusere utslipp knyttet til kjølesystemer i biler og anlegg.

Målet er å kontinuerlig utvikle forbedringer som i sum reduserer utslipp. Vi innfører også tydelige retningslinjer for hele virksomheten, slik at innkjøp, reisevirksomhet, biler og avfallshåndtering blir mer klimavennlig. Et viktig tiltak for BAMA er å fase ut kjølesystemer som benytter seg av klimafientlige fluorgasser. Disse byttes ut med mer klimavennlige kjølemedier, som CO2 eller ammoniakk.

BAMAs mål er å energieffektivisere egen virksomhet med 15%, bruke 100% fornybar energi i egne bygg samt fjerne bruken av fluorgasser.